Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Waterverbruik

In Nederland verbruiken we gemiddeld 128 liter drinkwater per persoon per dag. Een gemiddeld gezin verbruikt 105 kubieke meter (105.000 liter) water per jaar.

Waterverbruik

WML zorgt bijna 100 jaar voor voldoende en betrouwbaar drinkwater voor alle Limburgers. En dat blijven we doen. We vinden het vanzelfsprekend dat drinkwater uit de kraan komt, maar door vervuiling, klimaatverandering en een stijgende vraag wordt dit een steeds grotere uitdaging.

Door bewust om te gaan met drinkwater, kan iedere Limburger ons hierbij helpen. Het grootste deel van het dagelijkse waterverbruik komt voor rekening van de douche en het toilet.

WML geeft handige tips om rustig aan met de kraan te doen. Samen zorgen we voor het drinkwater van nu en de toekomst.

Ook de overheid heeft opgeroepen om het gebruik van drinkwater te minderen. Er is een landelijke ambitie om het gemiddelde drinkwatergebruik per persoon per dag naar 100 liter terug te brengen in 2035.

Waterspits

Soms is het nodig extra rustig aan met de kraan te doen. Want op uitzonderlijk warme en droge dagen gebruiken we meer drinkwater. Dat doen we ook nog eens tegelijk.

Het piekverbruik tussen 6 en 10 uur in de ochtend én avond noemen we de waterspits. Door de grote vraag naar drinkwater tijdens de waterspits belasten we de drinkwaterproductie en het waterleidingnet extra zwaar. Er kan dan tijdelijk minder drinkwater uit de kraan komen.

Dit kunnen we samen voorkomen! Stel het watergebruik uit of pas het aan waar het kan. Lees hier tips om het tijdens de waterspits extra rustig aan met de kraan te doen.

Let op: je hoeft natuurlijk níet minder te drinken. Met warm weer is voldoende water drinken juist erg belangrijk!

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.