Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Kraan doorspoelen

Uw kraanwater voldoet aan alle eisen van de Drinkwaterwet en is dus veilig om te drinken. Wel kan het in sommige gevallen verstandig zijn om kraan en waterleidingen even door te spoelen alvorens het water te gebruiken.

Wanneer u thuiskomt van een vakantie

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang te laten doorstromen. Vergeet ook de gevelkraan en tuinslang niet. Laat het water rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt.

Het water dat tijdens uw vakantie in de leidingen heeft stil gestaan, is niet meer vers. Ook kunnen uw leidingen en kranen in huis metalen afgeven aan het stilstaande water. Deze zijn niet gevaarlijk voor uw gezondheid, maar kunnen de smaak en geur wel negatief beïnvloeden.

U kunt voorkomen dat het water vernevelt door de sproeikop van de douche onder water te houden in een emmer of door het sproeistuk van de kraan te halen. Als de temperatuur in huis in de zomer oploopt tot boven de 25 graden, groeit namelijk de kans op de aanwezigheid van de legionellabacterie, die legionellagriep of veteranenziekte kan veroorzaken. Door het water te drinken kunt u niet besmet raken, maar wel door het inademen van kleine druppeltjes water in de lucht (nevel), via bijvoorbeeld de douche.

U hoeft het water dat u laat doorstromen natuurlijk niet weg te gooien. Vang het op in een emmer of gieter. U kunt het water namelijk prima gebruiken voor de planten of de schoonmaak. 

Wanneer u een nieuw gebouwde woning betrekt

Net verhuisd naar een nieuwbouwwoning? Denk er dan aan om de eerste 3 maanden de nieuwe kraan en nieuwe leidingen dagelijks 2 minuten door te spoelen. Na ongeveer 3 maanden is het aannemelijk dat alle stoffen die konden worden afgegeven niet meer in het kraanwater voorkomen.

De binnenleidingen in een nieuwbouwhuis kunnen nog metaalresten, zoals koper, soldeervet en andere ongewenste stoffen bevatten. De nieuwe leidingen kunnen metaaldeeltjes aan het water afgeven. Ook nieuwe kranen geven in de eerste periode van gebruik soms metalen aan het water af. Gebruik voor het doorspoelen de kraan die het verst weg is van de watermeter of de hoofdkraan. 

Toiletbezoek zorgt bijvoorbeeld ook voor het doorspoelen van de waterleiding.
Tip! Ga in de ochtend eerst naar het toilet en was daarna je handen!:) U heeft dan voldoende water gebruikt om het leidingnet goed door te spoelen.

Volgens het RIVM is er geen sprake van acute gezondheidsrisico’s. De normstelling gaat uit van een langdurige blootstelling aan deze metalen, en dat is in deze situatie waarschijnlijk niet het geval. Maar het advies blijft: tijdens de eerste maanden van bewoning dagelijks ’s ochtends de kranen een aantal minuten laten lopen. Het doorspoeladvies geldt alleen voor de kranen die gebruikt worden voor drinkwaterconsumptie.

Wanneer er een nieuwe kraan is geïnstalleerd

Heeft u een nieuwe kraan gemonteerd of laten monteren? Zet de eerste 3 maanden elke ochtend de kraan even open. Spoel minimaal één kopje water door. Langer dan 10 seconden de kraan doorspoelen is alleen nodig als ook de leidingen nieuw zijn.

Nieuwe kranen geven in de eerste periode van gebruik soms metalen aan het water af. Dat gebeurt vooral als het water in de kraan stilstaat.

Heeft u een mengkraan? Kies dan voor de middelste stand bij het doorspoelen.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.