Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 55 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Coronavirus: drinkwater is veilig

Het coronavirus verspreidt zich (net als andere griepvirussen) niet via drinkwater. En de Nederlandse drinkwaterbedrijven, waaronder WML, verwachten geen problemen met de levering van drinkwater bij een verdere verspreiding van het virus.

Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen
Het drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus (of met een griepvirus) is dan ook nihil. Een griepvirus wordt ook niet verspreid via het drinkwater. Ook tegen andere virussen is het drinkwater optimaal beschermd. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden, hebben allemaal meervoudige desinfectiebarrières ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften bij aanleg en werkzaamheden aan waterleidingen, maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

Continuïteitsplannen
Net als de andere drinkwaterbedrijven, verwacht WML geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus.
De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben drinkwaterbedrijven een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen voor te bereiden. Eén van de gevaren betreft personeelsuitval als gevolg van bijvoorbeeld een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben daar continuïteitsplannen voor opgesteld. Daarin staan maatregelen om de verspreiding van het virus in de organisatie te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken. Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te garanderen.

Meer informatie
Bekijk hier de informatie van de rijksoverheid.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.