Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 57 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Coronavirus: stel uw vraag zoveel als mogelijk digitaal

Door preventieve maatregelen in verband met het coronavirus heeft WML tijdelijk minder mensen beschikbaar voor telefonische dienstverlening. Wij verzoeken u daarom uw vraag zoveel als mogelijk via onze website te stellen.

U kunt dit doen door een contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@wml.nl.

U kunt overigens al veel zaken zelf digitaal regelen via mijnWML of direct regelen (op de homepage van onze website) zoals een verhuizing doorgeven, wijzigen van persoonlijke gegevens, factuur inzien of betalen, meterstand doorgeven en dergelijke.

De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben drinkwaterbedrijven continuïteitsplannen opgesteld. Daarin staan onder andere maatregelen om grootschalig personeelsuitval, bijvoorbeeld als gevolg van een pandemie, te voorkómen. Een van de maatregelen is dat niet strikt noodzakelijke werkzaamheden zo veel mogelijk beperkt worden. Het betekent ook dat we niet urgente werkzaamheden bij klanten thuis, uitstellen. Zodat we kunnen blijven doen wat het belangrijkste is: betrouwbaar drinkwater leveren.

Wij danken u voor uw begrip.

Reacties (1)

Ricardo Torres | 21-04-2020
My wife does not trust the water from our tap is virus free. This is very annoying. Could you please reply to me stating if such concerns are reasonable, also what are you doing in this regard to keep the water virus free. Thanks, would very much appreciate.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.