Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 68 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

De Maas: kwetsbare bron voor drinkwater

De waterkwaliteit van de Maas is de laatste decennia flink verbeterd. Ook tijdens de droogte van afgelopen jaar bleek de Maas een goede bron voor drinkwater te zijn. Maar die droogte laat wel goed zien hoe kwetsbaar de Maas is: bij een groeiend aantal gebruikers van het Maaswater, is zowel de kwantiteit als de kwaliteit reden tot zorg voor de drinkwaterbedrijven die ervan afhankelijk zijn.

Dat concludeert RIWA Maas – waarin drinkwaterbedrijven uit Nederland en België samenwerken – in haar jaarrapport 2018. Als er in tijden van droogte langere tijd erg weinig door de Maas stroomt, zijn de concentraties van verontreinigingen hoger. Bovendien worden die verontreinigingen dan veel minder snel afgevoerd. De kans dat drinkwaterbedrijven dan (langere tijd) geen Maaswater kunnen gebruiken wordt daarmee groter. Daarnaast zijn betere internationale afspraken nodig om in tijden van droogte het wél beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen.

Tekorten aan drinkwater worden niet ‘vandaag of morgen’ verwacht. Maar de zorgen en onzekerheden voor de verdere toekomst vragen inzet van alle partijen die op en rond de Maas actief zijn.  

De Maas en Limburgs drinkwater
Ook WML maakt van Maaswater drinkwater. Ongeveer 25% van het Limburgse drinkwater wordt gemaakt van oorspronkelijk Maaswater. Als WML voor langere tijd geen Maaswater kan innemen, dan kunnen we voor een tijdje terugvallen op grondwater voor de productie van drinkwater. Die capaciteit is echter beperkt. Daarom is ook voor Limburg en het Limburgse drinkwater de maximale inzet op een goede kwaliteit van het Maaswater, zoals RIWA-Maas bepleit, enorm belangrijk.

Meer informatie staat in het persbericht van RIWA-Maas en in het volledige jaarrapport 2018.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.