Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Joyce Nelissen, directeur WML, rolde vandaag de blauwe loper uit en vraagt hiermee aandacht voor de toekomst van ons drinkwater.

WML gaat het gesprek aan in regionale dialoogtafel
Hoe ziet de toekomst van ons drinkwater er in Limburg de komende jaren uit?  WML gaat op 1 juni a.s. de dialoog aan met diverse partijen over de regionale uitdagingen en bespreekt de mogelijke succesfactoren voor de toekomst. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor online deelname aan de dialoogtafel.
Dialoogtafel regio Zuid is onderdeel van de landelijke campagne de ‘Toekomst van ons drinkwater’. De drinkwaterbedrijven in Nederland hebben deze samen met de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) vandaag gelanceerd.

Ook minister Harbers rolt blauwe loper uit in Den Haag
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat was aanwezig bij de kick-off van de campagne de ‘Toekomst van ons drinkwater’ op woensdag 11 mei. Onder leiding van Hila Noorzai sprak hij samen met een bestuurslid van Vewin met enkele basisschoolleerlingen over de toekomst van ons drinkwater. Vervolgens rolde Harbers samen met de kinderen de blauwe loper uit.

Aanmelden voor online deelname aan de dialoogtafel regio Zuid.
Lees meer over de campagne de ‘Toekomst van ons drinkwater’

#toekomstvanonsdrinkwater

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.