Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 51 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Limburg en Brabant blijven investeren in duurzame zoetwatervoorziening

Klimaatverandering leidt tot extremer weer. Hittegolven, extreme buien en droogte hebben een grote impact op heel Nederland en daarbuiten. Een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland werkt onder de noemer Deltaplan Hoge Zandgronden samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid in Limburg en Noord-Brabant: de drinkwaterbedrijven WML en Brabant Water, regionale overheden, land- en tuinbouwsector, terreinbeheerders en natuurorganisaties.

Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas op 16 december 2021 ondertekenden 25 regionale partners de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Daarin spreken ze af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te gaan investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer. Het Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen binnen de regio leggen gezamenlijk 150 miljoen euro in.

De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro door de regionale partners is geïnvesteerd in maatregelen, zoals beekherstel, het afkoppelen van hemelwater, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van de ontwatering.

De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk. 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende extreem droge jaren. Met het DHZ-programma komen de partners in Limburg en Noord-Brabant samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin watertekorten worden voorkomen.

Kijk voor meer informatie over het Deltaplan Hoge Zandgronden op de website van provincie Noord-Brabant.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.