Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 57 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Forse milieuwinst bij SUPERLOCAL door slim (her)gebruik water

Verantwoord omgaan met water is belangrijk. Bij het ambitieuze project SUPERLOCAL in Bleijerheide (Kerkrade-Oost) gaan partijen een stap verder. Het streven is gericht op een (bijna) gesloten waterkringloop, waardoor forse milieuwinst wordt geboekt. Dit past binnen de visie van duurzaamheid en recycling die bij SUPERLOCAL centraal staat: alle materialen die binnen het gebied vrijkomen worden opnieuw in het gebied gebruikt. Dit geldt ook voor water.

Integrale aanpak water
Bij het project SUPERLOCAL werken de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad en HEEMwonen samen aan de toekomst van het gebied. Drie flats (300 woningen) maken plaats voor zo’n 125 sociale huurwoningen. Tevens wordt de mogelijkheid bekeken om circa 25 vrije sector- woningen / bouwkavels toe te voegen.

Voor het thema water schoven de waterexperts aan: drinkwaterbedrijf WML en Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van het Waterschap Limburg. Samen met gemeenten vormen zij de hele waterketen (van drinkwater tot gezuiverd afvalwater).

Michel Bouts, voorzitter dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: “Doel van de partijen is om de watervoorziening decentraal te organiseren en de waterketen toekomstbestendig te maken. Dus niet meer het water van elders halen, maar lokaal winnen en na gebruik zuiveren. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk de hoeveelheid afvalwater fors te verminderen, afvalwaterstromen te scheiden en energie en grondstoffen terug te winnen. Een mooi voorbeeld van werken met de omgeving, voor de omgeving.”

Ria Doedel, directeur van WML: “WML participeert in dit project om te bepalen of decentrale technieken een aanvulling kunnen zijn op de huidige centrale drinkwatervoorziening, welke voldoet aan zeer hoge eisen met betrekking tot kwaliteit en leveringszekerheid. Volledige onafhankelijkheid van het drinkwaternet is in dit project niet in zicht, maar de gesloten waterkringloop kan zeker helpen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan perioden van hevige regenval of juist langdurige droogte, waarbij de opvang van hemelwater een dempend effect kan hebben op piekbelasting van zowel het rioolstelsel als het drinkwaternet.”

Vernieuwende technieken
Bij een gesloten waterkringloop is een gebied volledig onafhankelijk van de externe drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur. Dit levert voordelen op voor het milieu en dringt het verbruik van energie, water en grondstoffen sterk terug. Voor het project SUPERLOCAL is een aantal varianten uitgewerkt om te kijken in hoeverre een gesloten waterkringloop haalbaar en wenselijk is, ook een variant met vernieuwende technieken per woning. We hebben gekeken naar de thema’s energie, grondstoffen, beheer en onderhoud, juridisch, financiën en ook naar het draagvlak van bewoners.

De integrale wateraanpak heeft zowel betrekking op de woonomgeving als op de woningen. Tim Weijers (wethouder ruimtelijke ordening / openbare werken gemeente Kerkrade): “We zijn van plan een aantal aansprekende technieken te combineren. Er valt water in overvloed uit de lucht, waarom zouden we dat niet gebruiken? Zo kun je van regenwater drinkwater maken. Of je haalt diverse grondstoffen uit afvalwater. Door dit slim aan te pakken zijn minder leidingen en riolering nodig.”

Marjo Vankan (directeur-bestuurder HEEMwonen): “Wat betreft de woningen denken we aan een voedselrestenvermaler in de keuken om extra energie te winnen en aan een warmtewisselaar op de douche. Daarnaast passen we waarschijnlijk vacuümtoiletten toe. Zo besparen we veel water. Het draagvlak onder de toekomstige bewoners vinden we belangrijk. Zij maken immers dagelijks gebruik van de voorzieningen. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners niet stijgen en dat het comfort en gebruiksgemak minimaal gelijk blijven. Door maatregelen en bewezen technieken slim te combineren, besparen we enorm veel water, boeken we flinke milieuwinst én we leren ervan. Daar is het ons om te doen.”

Uitgangspunt is dat het plan in 2020 realiseerbaar is, het jaar dat de IBA-tentoonstelling plaatsvindt.

SUPERLOCAL is een project waarin de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA Parkstad nauw samenwerken aan de duurzame toekomst van Bleijerheide. Alle vrijkomende bouwmaterialen worden in het gebied zelf hergebruikt. Kijk voor meer informatie op: www.superlocal.eu

Reacties (2)

Albert Jansen - Water Innovation Consulting | 12-07-2018
L.s., Goed initiatief! Veel succes Ik zelf ben nu 3 jaar actief om vanuit regen drinkwater te maken en heb nu 2 pilots bij de industrie staan. Voorlopige resultaten. Bacterieel veilig water en chemisch top. Alleen NH4+ is boven drinkwaternorm! Ik hoop binnenkort aan te tonen dat NH4+ ook aan drinkwaterbesluit voldoet.
Andre Köppen | 06-04-2022
Het zou gaaf zijn als wij dit lokale gezuiverde water in de toekomst onze eigen frisdranken FRISCH en bieren kunnen brouwen in De Reusch, dit versterk het concept van “eaten en drinken van zover je kunt kijken”

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.