Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 71 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Grote schoonmaak waterreservoir bij Heel en Beegden

De Lange Vlieter, het grote grindgat tussen de Napoleonsweg, Beegden en Heel, krijgt komende maanden een flinke schoonmaakbeurt. Op delen van de oevers en van de bodem wordt een modderlaag verwijderd. Daardoor kan De Lange Vlieter ook in de toekomst goed dienst doen als voorraadbekken voor de drinkwaterproductie door WML.

De schoonmaak is de laatste van een serie werkzaamheden aan De Lange Vlieter sinds het voorjaar van 2018. Inmiddels is er een aangepast analysebekken en een nieuwe scheidingswand tussen het analysebekken en het hoofdbekken gerealiseerd (zie de achtergrondinfo hieronder). Door die aanpassingen is het schoonmaken van bodem en oevers in de toekomst nog maar zelden nodig. Zo wordt de waardevolle natuur rond de oevers minder verstoord én worden kosten bespaard.

Duikers
Voor de schoonmaak van bodem en oevers zet aannemer Boskalis duikers in. Die werken 24 uur per dag, vijf dagen per week vanaf een ponton in het hoofdbekken. Het schoonmaken bestaat uit het opzuigen van het slib met een elektrische pomp, die is aangesloten op een zuigmond onder water. Het opgezogen slib wordt tijdelijk opgeslagen in het analysebekken, dichtbij het WML-gebouwtje aan De Lange Vlieter.  

Beperken overlast
Eind januari vinden er enkele transportbewegingen plaats voor de aanvoer van het materieel. In maart-juni vindt de afvoer van het slib en het materieel plaats. Dat gebeurt via de bestaande inrit  Daalzicht/Napoleonsbaan. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande fiets- en voetpaden. Waar nodig plaatsen we (waarschuwings)borden. Door de inzet van een geluidsarm aggregaat wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. Voor het werken in de nacht (maandag t/m donderdag) heeft Boskalis een ontheffing aangevraagd bij de gemeente Maasgouw.

Als u vragen of opmerkingen voor ons heeft, en zeker als u toch overlast ondervindt van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de collega’s van Boskalis:

  • Omgevingsmanager Ben Peeters: 06-51090232 / ben.peeters@boskalis.com of
  • Uitvoeringsmanager Johan Miedema: 06-51869374 / johan.miedema@boskalis.com

Achtergrondinfo
Waterbekken De Lange Vlieter bestaat uit twee delen: een scheidingswand verdeelt de plas in een klein analysebekken (ca. 8 hectare) en het ‘hoofdbekken’ van ruim 120 hectare. Het water dat WML vanuit het Lateraalkanaal naar de Lange Vlieter pompt, komt eerst in het analysebekken. Het is één van de vele plekken waar WML de waterkwaliteit controleert en waar een eerste zuivering plaatsvindt. Als het water van voldoende kwaliteit is, stroomt het door naar het hoofdbekken. Gemiddeld verblijft het water daar zo’n 1 à 2 jaar, voordat het (via een natuurlijk zand- en grindpakket) wordt opgepompt om verder gezuiverd en bereid te worden tot drinkwater.

Reacties (4)

ben | 18-02-2019
ik ben ben
ben peeters | 18-02-2019
hoi ik ben ben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ben peeters | 18-02-2019
ik ben onslagen
ben | 18-02-2019
ik ben heel raar julesvn@ikcdekemp.nl

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.