Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 43 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
In de buurt van Eys wint WML grondwater voor het maken van Limburgs drinkwater. In het najaar van 2024 start WML met het herinrichten van een perceel in het grondwaterbeschermingsgebied behorend bij de winning Roodborn. Daarmee wordt gezorgd voor een vertraagde afstroming van regenwater, en dus minder wateroverlast, én een betere waterinfiltratie in de ondergrond. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het fonds Natuurkracht.

WML heeft met hulp en advies van ARK Rewilding Nederland een natuurkracht-aanvraag ingediend om een gebied bij Roodborn natuurkrachtig in te richten. Het gaat om een sterk hellend gebied van 22 ha aan de noordzijde van de Eyserbeek. Het inrichtingsplan bestaat onder meer uit een wijziging van akker naar structuurrijk grasland met een extensieve begrazing, uitbreiding van de bosranden en de aanleg van zogenoemde ‘swales’ (ondiepe greppels) en struwelen.

De combinatie van maatregelen zorgt voor een vertraagde afvoer en natuurlijke infiltratie van het regenwater. En daarmee een verbetering van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater. We volgen de positieve effecten op middels een meetprogramma. Het totale plan heeft betrekking op de inrichting, het landgebruik en het beheer van het gebied. WML wil onder andere door middel van dit project een actieve bijdrage leveren aan een gezond watersysteem in balans.

Natuurkracht
Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water in het Geul- en Gulpdal. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

Reacties (1)

Feodor van Heur | 11-07-2024
Ik las over uw plannen voor herstructurering vh landschap. Zijn de talloze groeiplaatsen van orchideeen in het gebied beschouwd? Zou zonde zijn als deze deels teniet worden gedaan of compleet vergraven.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.