Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 75 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Jaarverslag 2017

De aandeelhouders van WML - de 33 Limburgse gemeenten en de provincie - hebben de jaarrekening vastgesteld en het jaarverslag 2017 besproken. Vooral door de lange perioden van droogte steeg de watervraag. Dankzij de samenwerking met gemeenten daalde het aantal afsluitingen. En een goede bescherming van de drinkwaterbronnen vraagt toenemend de aandacht.

Kerngegevens

In het jaarverslag 2017 kijkt WML terug op een goed jaar. Vooral de gestegen watervraag, lagere operationele kosten en lagere rentelasten zorgden voor een positief resultaat van €8,4 miljoen. De solvabiliteit steeg naar 35%. Het investeringsvolume bedroeg in 2017 €33,8 miljoen. De verwachting is dat dat de komende jaren zal toenemen naar €40 miljoen, met name door een verdere toename van het saneringsvolume van het leidingnet.

Samenwerking

Veel van de resultaten in 2017 kon WML realiseren door samenwerking met andere partijen: 

  • De samenwerking met gemeenten zorgde voor een verdere daling van het aantal afsluitingen tot 0,04%.
  • Samen met een lokale energiecoöperatie zette WML belangrijke stappen om op korte termijn windenergie te kunnen opwekken, die voorziet in minimaal 50% van WML's totale energiebehoefte.
  • WML deed voor het eerst ervaring op met een 'citizen science project', waarbij samen met (en door) klanten de hardheid van het drinkwater thuis werd gemeten.
  • Ruim 400 horeca-ondernemers maakten gebruik van de mogelijkheid om in hun eigen zaak en onder eigen condities voortaan een Slokje Limburg te serveren.

Over deze en andere activiteiten en resultaten leest u meer in het jaarverslag 2017.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.