Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 55 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Jaarverslag 2018

De aandeelhouders van WML - de 31 Limburgse gemeenten en de provincie - hebben de jaarrekening vastgesteld en het jaarverslag 2018 besproken. In het oog springend is de toename van de waterafzet: Limburg gebruikte in 2018 ruim drie miljard liter water meer dan in 2017 (wat ook al een relatief droog jaar was). 

Het thema droogte komt in het jaarverslag dan ook nadrukkelijk terug. In het jaarverslag 2018 kijkt WML verder terug op ook financieel een goed jaar. Vooral de gestegen watervraag zorgde voor een positief resultaat van € 6,2 miljoen, hoger dan de prognoses. Ondanks het toegenomen watergebruik bleef de omzet stabiel: een gevolg van de doorgevoerde tariefsverlaging in 2018. Het investeringsvolume steeg met € 7,2 miljoen tot € 41,1 miljoen, voor een groot deel vanwege een aantal relatief grote infrastructurele werken. De verwachting is dat het investeringsvolume de komende jaren rond de € 40 miljoen zal blijven liggen.

In het jaarverslag verder onder meer aandacht voor de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering, voor de herijkte strategie 2019-2023 en uiteraard voor de - vaak innovatieve - werkzaamheden om ook in 2018 'gewoon' te doen wat we moesten doen: Limburg voorzien van prima drinkwater. 

Over deze en andere activiteiten en resultaten leest u meer in het jaarverslag 2018.

Reacties (1)

M.Heijmann | 23-06-2019
Investeer maar extra in renovatie van het leidingwerk Kitskensberg....... 3 leidingbreuken in 1 week is wel veel van het goede......

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.