Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 72 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Jaarverslag 2019

De aandeelhouders van WML - de 31 Limburgse gemeenten en de provincie - hebben de jaarrekening vastgesteld en het jaarverslag 2019 besproken. Voor het tweede achtereenvolgende jaar was in 2019 de waterafzet met 74,3 miljoen m3 hoog, al daalde die met ruim 1 miljoen m3 ten opzichte van het recorddroge jaar ervoor.

Onder meer de relatief hoge watervraag zorgde voor een positief resultaat van € 5,9 miljoen. De netto-omzet daalde met € 2 miljoen tot € 98,6 miljoen, vanwege de daling van de waterafzet (t.o.v. 2018) en een daling van het vastrechttarief. Het investeringsvolume steeg met € 3,7 miljoen tot € 44,7 miljoen. De investeringsopgave voor de productie- en distributie-infrastructuur blijft komende jaren groot. WML onderzoekt komende tijd wat dat betekent voor haar financieel beleid.

Waterbeschikbaarheid en bronbescherming
Het jaarverslag 2019 geeft een kijkje achter deze en andere cijfers. Droogte en waterbeschikbaarheid komen nadrukkelijk terug in het jaarverslag. Het vraagstuk waterbeschikbaarheid maakt een goede bescherming van de drinkwaterbronnen, sinds enkele jaren een toenemende zorg, alleen maar ‘noodzakelijker’.

Duurzaam in kleine en grote stappen
In het jaarverslag ook onder meer aandacht voor de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Dat gaat soms met kleine stappen – zoals de plaatsing van waterkrachtturbines in een ruwwater-transportleiding – terwijl we ons ook voorbereiden op een veel grotere stap: de plaatsing van de twee windturbines in Ospeldijk zal in de loop van 2021 zorgen voor ongeveer 60% van de totale elektriciteitsbehoefte voor de productie en distributie van drinkwater in heel Limburg.

In het jaarverslag 2019 leest u over deze en andere activiteiten waarmee we ook in 2019 weer 'gewoon' deden  wat we moesten doen: Limburg voorzien van prima drinkwater. 

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.