Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 43 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Jaarverslag 2023: ‘Blik op de toekomst’

In het jaarverslag legt WML verantwoording af en doet ze verslag van behaalde resultaten in 2023. De urgentie van de drinkwatervoorziening en leveringszekerheid is nadrukkelijk geadresseerd bij landelijke en provinciale politiek. Nu is het zaak om woorden in daden om te zetten.

‘WML zorgt voor een betrouwbare en continue drinkwaterlevering en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid, het welzijn én de welvaart van heel Limburg. Voldoende en goed drinkwater uit de kraan, daar hebben inwoners en bedrijven in Limburg zich nooit zorgen over hoeven maken. Maar de beschikbaarheid, benutbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen, grond- en oppervlaktewater en de financierbaarheid van noodzakelijke investeringen in drinkwaterinfrastructuur staan steeds meer onder druk. Als sector hebben we de urgentie van de drinkwatervoorziening en leveringszekerheid nadrukkelijk geadresseerd bij landelijke en provinciale politiek. Nu is het zaak om woorden in daden om te zetten.’ –  aldus Joyce Nelissen, directeur WML.

In het jaarverslag legt WML verantwoording af en doet ze verslag van behaalde resultaten in 2023. In een tweetal interviews wordt dieper ingegaan op de uitdagingen die WML en de drinkwatersector voor zich zien.
> WML-directeur Joyce Nelissen over de uitdagingen om invulling te kunnen blijven geven aan WML’s kerntaak, namelijk het toegankelijk houden van voldoende en goed drinkwater voor heel Limburg.
> Vewin-voorzitter Pieter Litjens over de toenemende zorgen ten aanzien van de drinkwatervoorziening en het landelijke actieprogramma ‘Water in actie’.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.