Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Kalkkorrels uit drinkwater zijn goud!

Bij het ontharden van drinkwater komen kalkkorrels vrij. Onze partner AquaMinerals vindt al jarenlang samen met de drinkwatersector hoogwaardige, en steeds vaker circulaire, bestemmingen voor dit restproduct. De kalkkorrels van de drinkwaterbedrijven hebben het Cradle to Cradle-certificaat ‘goud’ behaald.

Cradle to Cradle Certified® (C2C) is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten voor de circulaire economie. Fabrikanten en merken over de hele wereld vertrouwen op C2C-certificering als dé standaard voor producten met een positieve impact op mens en planeet. Duurzame koplopers kunnen met trots kiezen voor de circulaire kalkkorrels als grondstof in hun product.

Alle locaties gecertificeerd

Om dit certificaat te behalen zijn onder andere de samenstelling van de kalkkorrels, de recyclebaarheid en sociale duurzame aspecten beoordeeld. Ook werd er per productielocatie gekeken naar het verbruik van energie, water en chemicaliën. Alle drinkwaterproductielocaties met kalkkorrels zijn gecertificeerd, dit zijn meer dan 50 locaties van WML en de drinkwaterbedrijven Brabant Water, De Watergroep, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, Waterbedrijf Groningen en WMD.

Trots op resultaat

Het resultaat mag er zijn: de kalkkorrels zijn goud! Het C2C-certificaat werd uitgereikt aan directeur Joyce Nelissen op 28 september tijdens het 25-jarig jubileum van AquaMinerals. AquaMinerals heeft het certificeringstraject geleid namens de drinkwaterbedrijven. Zij werden bijgestaan door EPEA Benelux, een geaccrediteerd assessor voor Cradle to Cradle Certified® certificeringen.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.