Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 55 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Klimaatneutraal gecertificeerd voor een betere wereld

WML werkt met kwetsbare, natuurlijke hulpbronnen zoals Limburgs grondwater en oppervlaktewater uit de Maas. Dat houdt in dat externe factoren, zoals de gevolgen van klimaatverandering, direct van invloed zijn op het maken van drinkwater. Daarom vindt WML het belangrijk om te zorgen voor een betere wereld door het bedrijf klimaatneutraal te maken.

WML wil de impact van de eigen bedrijfsactiviteiten zo veel als mogelijk beperken. Daarom is in 2015 gestart met een programma om klimaatneutraal te worden. Er is daarbij geïnvesteerd in zonne-energie, windenergie en er is kritisch naar het energieverbruik van de gebouwen en de uitstoot van het wagenpark gekeken. Ook is een instrument als CO2-beprijzing ingevoerd, waarmee in investeringsplannen rekening gehouden wordt met de maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot.

Alle CO2-uitstoot die we nog niet hebben kunnen verminderen, compenseren we middels Gold Standard-gecertificeerde (drink)water gerelateerde projecten. Onze organisatie is gecertificeerd volgens de Climate Neutral Standard: de waardering dat onze inspanningen daadwerkelijk belangrijk zijn bij het omgaan met klimaatkwesties.

Onze bedrijfsvoering en CO2 administratie wordt jaarlijks extern getoetst aan strenge criteria. We gebruiken het keurmerk dan ook met trots voor onze klimaatneutrale organisatie.

Voor meer informatie, zie www.climateneutralcertification.com

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.