Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 48 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Leidingbreuken en wateronderbreking Venlo

De gemeente Venlo had recent te maken met een aantal leidingbreuken en een kortstondige wateronderbreking voor geheel Venlo. WML licht de oorzaak toe.

Naar aanleiding van berichtgeving in De Limburger van 18 januari jl. hecht WML eraan om een nadere toelichting te geven op de omstandigheden die geleid hebben tot de recente waterleidingbreuken en de kortstondige wateronderbreking in Venlo.

Van half december tot en met 18 januari 2022 hebben zich in de gemeente Venlo, kern Blerick, in relatief korte tijd een aantal breuken in waterleidingen voorgedaan. Ook was er op maandag 17 januari sprake van een kortstondige onderbreking in de waterlevering of verlaging in de waterdruk voor geheel Venlo. Alle leidingbreuken zijn binnen enkele uren hersteld. Zowel de leidingbreuken als de wateronderbreking zijn toe te schrijven aan werkzaamheden in pompstation Groote Heide te Venlo en hebben niet te maken met de conditie van het drinkwaternet in Venlo, zoals gesteld in het artikel in De Limburger van 18 januari jl.

Werkzaamheden aan pompstation
In het kader van een onderhoudsprogramma vervangt WML momenteel installatieonderdelen van pompstation Groote Heide aan de Bloemartsweg te Venlo. Op deze locatie wordt grondwater opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. Na dit proces wordt het drinkwater onder een bepaalde en constante druk op transport richting klanten gezet via drie zogenoemde transportwaterleidingen.

Sinds de start van de werkzaamheden hebben zich helaas twee incidenten voorgedaan. Als gevolg van een bedieningsfout was er op 10 januari jl. sprake van een hogere druk op het uitgaande water vanaf het pompstation. In normale bedrijfsvoering is de uitgaande druk vanaf het pompstation constant. Helaas kan zo’n plotseling hogere druk als effect hebben dat een zwakke plek in het leidingnet het begeeft.

Op 17 januari is bij het uitvoeren van de werkzaamheden een veiligheidssysteem per ongeluk in werking getreden dat onze medewerkers en de medewerkers van de uitvoerend aannemer beschermt tegen mogelijke elektrocutie. Het veiligheidssysteem heeft de transportpompen uitgeschakeld. Met als uiteindelijk gevolg een kortstondige onderbreking van de waterlevering in het voorzieningsgebied van pompstation Groote Heide en andermaal een drukstoot en leidingbreuken.

De incidenten zijn inmiddels geëvalueerd en er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat deze zich nogmaals voor zullen doen.

Vernieuwen waterleidingen Venlo/Blerick
Het waterleidingnet in Limburg heeft een lengte van ongeveer 8.800 kilometer. Om een ongestoorde en betrouwbare watervoorziening te kunnen garanderen, werkt WML continu aan het onderhoud en het vernieuwen van (delen van) het leidingnet. WML vernieuwt per jaar circa 100 kilometer waterleiding. Ook in Venlo werd en wordt er gewerkt aan het saneren van het waterleidingnet.

Ten aanzien van de kwaliteit van het leidingnet in Venlo merkt WML het volgende op:

  • De kwaliteit van het leidingnet in Venlo is vergelijkbaar met de kwaliteit van het waterleidingnet in de rest van Limburg;
  • In Venlo werd en wordt er meer gesaneerd/vernieuwd dan in de rest van Limburg het geval is.

Reacties (1)

F. Blanken | 03-02-2022
Goede dag, Wij waren ‘slachtoffer’ van de breuk in de Augustuslaan 9 in Hout-Blerick. Tweemaal is er bij ons een breuk geweest. Maar de klinkers op onze oprit én het trottoir zijn weliswaar opnieuw gelegd maar nu zijn er verzakkingen. Wilt u er svp voor zorgen dat dit opnieuw gedaan wordt?

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.