Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 49 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Lim­burg werkt aan scho­ner grond­wa­ter

Water uit de kraan in Limburg is vooral gemaakt van grondwater. Daarom moet voorkomen worden dat dit water vervuild raakt: wat er niet in komt hoeft er ook niet uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor nitraat, vaak afkomstig uit mest. Komende vier jaar gaan de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), de Provincie en WML samen aan de slag om de ‘nitraatuitspoeling’ terug te dringen. Er is een bedrag van € 1,8 miljoen voor beschikbaar gesteld.

Advies op maat
Het bedrag is bedoeld voor kwetsbare gebieden waar grondwater wordt opgepompt voor drinkwater (grondwaterbeschermingsgebieden). Kern van de aanpak is advies op maat aan boeren hoe zij kunnen bijdragen aan een vermindering van nitraatuitspoeling. Het is een aanpak die samen met boeren in een deel van Zuid-Limburg al met succes wordt toegepast in het project Duurzaam Schoon Grondwater. Door het grondwater schoon te houden, wordt voorkomen dat een lastige en vooral zeer kostbare extra zuivering van het grondwater nodig is. Schoon grondwater houdt ook het drinkwater duurzaam en betaalbaar. Daarnaast is te veel nitraat in de bodem ongewenst vanuit ecologisch oogpunt. En er is verplichte Europese regelgeving voor lagere nitraatconcentraties.

Kwaliteit grondwater
De beschikbare € 1,8 miljoen is bestemd voor de komende vier jaar. Na twee jaar wordt bekeken of de aanpak daadwerkelijk helpt of dat aanpassingen nodig zijn. Het project maakt deel uit van de landelijke aanpak om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren. Het ministerie van LNV heeft bepaald dat er daarbij meer focus moet komen op kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.

De overeenkomst om de nieuwe aanpak te bekrachtigen werd vrijdagochtend 7 december in Roermond, door de Provincie, LLTB en WML getekend.

Reacties (1)

Nicole Kusters | 07-12-2018
Als we allemaal eens stopten met vlees eten hadden wij ook geen mest overschotten. Ik ben blij dat ik vegetariër ben geworden.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.