Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 50 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Medicijnen die u niet meer gebruikt? Lever ze in!

Meer dan 80% van de Nederlanders houdt weleens medicijnen over na gebruik en een deel van hen weet niet wat ze daarmee moeten doen. Dat blijkt uit een pilot onderzoek van de Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, VIG, Bogin, Neprofarm), IVM en MediSchoon in opdracht van het ministerie van VWS.

Van 10 t/m 25 oktober is het de Week van Ons Water. Tijdens deze editie vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en andere partners éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek. Een deel van deze medicijnen komt in ons milieu terecht en dat kan o.a. de bereiding van Limburgs drinkwater moeilijker maken. Want dat wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit gezuiverd te worden.

Meer dan 80% van de Nederlanders houdt weleens medicijnen over na gebruik en een deel van hen weet niet wat ze daarmee moeten doen. Dat blijkt uit een pilot onderzoek van de Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, VIG, Bogin, Neprofarm), IVM en MediSchoon in opdracht van het ministerie van VWS.


Ongeveer de helft van de mensen die weleens medicijnen overhoudt weet goed de weg naar de openbare apotheek te vinden om de ongebruikte medicijnen in te leveren. Van het deel van de mensen die de medicijnen thuis weggooit, spoelt een kwart de ongebruikte (vloeibare) medicijnen door toilet of gootsteen. Hierdoor komt het in ons milieu terecht. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijker maken. Daarom is het van belang dat overgebleven geneesmiddelen altijd ingeleverd worden bij de apotheek of de milieustraat.


De geneesmiddelen- en watersector roepen alle Nederlanders op om hun ongebruikte medicijnen in te leveren bij hun apotheek tijdens de Week van Ons Water (10 – 25 oktober 2020).


Onderzoek

Een pilot inzamelweek bij openbaar apotheken in Zoetermeer en Noord-Nederland zorgde ervoor dat er in een week tijd meer dan 400 kilogram aan medicijnresten extra werd ingeleverd. In een enquête werden ruim 700 patiënten gevraagd naar de redenen voor het overhouden van medicijnen. Als voornaamste reden werd gegeven dat, achteraf gezien, medicijnen vaak voor een te lange periode zijn meegegeven. Dit komt omdat tussendoor de situatie kan wijzigen, waardoor bijvoorbeeld de behandeling wordt aangepast. Aris Prins, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP: ‘Maar ook als mensen meer informatie zouden delen met het apotheekteam zouden we er met elkaar voor kunnen zorgen dat medicijnen minder vaak overblijven!’
Het overgrote deel van de ondervraagde patiënten (90%) vindt meer aandacht voor het terugbrengen van overgebleven medicijnen belangrijk. Zij willen hier hun steentje aan bijdragen. Minstens driekwart van de patiënten gaf aan een inzamelweek daarbij stimulerend te vinden.


Medicijnresten in het milieu
Ongeveer 90-95% van de medicijnresten belanden in het water via de urine en ontlasting, het overige deel, 5-10%, door medicijnresten die onzorgvuldig zijn weggegooid. Door de vergrijzing neemt het aantal medicijngebruikers toe, waardoor de hoeveelheid medicijnresten in het milieu toeneemt. Bovendien stijgen de concentraties van medicijnresten in het water, doordat er steeds vaker periodes van droogte voorkomen.
Richard Flipse, programmamanager Ons Water: ‘Een deel van de medicijnresten in water kunnen een negatief effect hebben op waterdieren en op de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater.’ Ook vinden we antibiotica in ons oppervlaktewater wat voor verspreiding van resistente bacteriën kan zorgen. Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG): ‘Antibioticaresistentie vormt een risico voor de volksgezondheid. Het correct omgaan met medicijnresten is ook daarom belangrijk. Hierin heeft de hele medicatieketen een verantwoordelijkheid: geneesmiddelbedrijven, artsen, apothekers, zorgverzekeraars, gemeenten én patiënten.’


Onder het motto: Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek, lever ze in bij de apotheek!


Week van Ons Water
De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie
van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de
Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.
Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Door te laten
zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de buurt. Door te laten zien
wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat
je zelf kunt doen. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!

Voor meer informatie, kijk op www.onswater.nl/medicijnresten.

Reacties (2)

Danny Bastings-Buck | 21-10-2020
Goedemorgen, bij onze apotheek mag je wel lege doordrukstrips en flesje inleveren, maar bijvoorbeeld geen ampullen insuline. In elke ampul van mij zit nog een restje... Ik doe dat, zoals me daar werd aangeraden, gewoon bij het huisvuil, maar bestaat er dan niet ook een kans dat het in het grondwater komt? Toen ik vroeger voor de stortplaatsen werkte, zag ik wel een verontrustende vervuilingscijfers van het grondwater... Vriendelijke groet, Danny Bastings-Buck
Nicole Kusters | 24-10-2020
Ik heb in het verleden alles ingeleverd bij de apotheek, zij doen dit vernietigen! Kleine moeite, moest verplicht worden.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.