Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Na regen komt…, meer vraag naar water

Momenteel lijkt er geen einde te komen aan het natte weer. Bij WML vinden we dit niet zo erg, want deze regen is nodig om het grondwaterpeil in onze provincie te laten stijgen. Meer dan 75% van het Limburgse drinkwater wordt namelijk gemaakt van grondwater.

Gelukkig is dat nu bijna overal weer op normaal niveau. Toch ligt droogte deze zomer nog altijd op de loer. Als we slimmer met de natuur en het (drink-)water omgaan, kunnen we verdroging tegengaan. Iedereen kan iets doen om waterverspilling tegen te gaan.

Onder druk

Warm weer betekent meer vraag naar drinkwater. Die vraag piekt vaak op hetzelfde moment van de dag, als zwembadjes worden gevuld, de tuin wordt gesproeid en we wat vaker onder de douche staan. We noemen dat de waterspits. Bij WML snappen we dat er gezocht wordt naar verkoeling voor tuin, dier en mens. Het kraanwater in Nederland is ook zo vanzelfsprekend en altijd beschikbaar. Toch is het belangrijk om er bewust(er) mee om te gaan. Het klimaat verandert en we zien dat ook de bronnen van ons Limburgs drinkwater soms onder druk komen te staan.

Evenwichtig watersysteem

Té veel putten uit de voorraden van onze drinkwaterbronnen is ongewenst. De stelregel is helder: WML pompt niet meer grondwater op, dan dat moeder natuur teruggeeft. Wat eruit wordt gehaald, moet de natuur kunnen aanvullen. Zo houden we het systeem in evenwicht. Alleen op deze manier is het mogelijk om ook in de toekomst genoeg schoon drinkwater te kunnen blijven leveren. Om overbelasting van één drinkwaterbron te voorkomen, wordt in Limburg gebruik gemaakt van veel verschillende bronnen. Daarnaast gebruikt WML water uit de Maas (ca. 25%) voor het maken van drinkwater, waardoor minder grondwater gebruikt hoeft te worden.

Waterbespaarcheck

Elke dag schoon en lekker water uit de kraan. Ook al vinden we het vaak zo vanzelfsprekend, daar komt nog heel wat bij kijken. Goed om te beseffen dat het ‘gewone’ kraanwater een natuurproduct is dat uit onze Limburgse bodem komt. Het besef dat we voor ons drinkwater afhankelijk zijn van moeder natuur, helpt bij het beschermen van de bronnen en het slimmer omgaan met water. Voor iedereen die wil weten hoe zuinig hij of zij met water is, kan op limburgsdrinkwater.nl de waterbespaarcheck doen. In een paar stappen wordt duidelijk hoe waterbewust iemand is. Ook staan er hier handige tips om nóg beter met water om te gaan.

Het beste in Limburg naar boven gehaald

Schoon én voldoende drinkwater voor morgen en overmorgen. Daar blijft WML zich voor inzetten. Samen met waterketenpartners en overheden wordt bijvoorbeeld gekeken hoe er meer water vastgehouden kan worden op en in de Limburgse bodem, zodat we gevulde bronnen blijven behouden. We hebben hier de hulp van alle Limburgers bij nodig. Helpen kan al door te genieten van het Limburgs drinkwater en de natuur, zonder het water te verspillen of de bodem te vervuilen. Dat genieten kan boven op de bronnen van het drinkwater met de twintig wandel- en fietsroutes van WML, die op de mooiste plekken van Limburg liggen. Zo halen we samen het beste in Limburg naar boven.

Ontdek waar jouw drinkwater vandaan komt op limburgsdrinkwater.nl.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.