Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 51 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Onbekende stof in de Maas is geïdentificeerd

Sinds medio mei heeft WML uit voorzorg een aantal keren de Maaswaterinname langdurig gestaakt vanwege concentraties van een onbekende stof die werden aangetroffen in het Maaswater.

Na zorgvuldige analyse in diverse laboratoria is deze stof geïdentificeerd als een natuurlijke stof, Neophytadiene, die door bepaalde algen en planten wordt aangemaakt. De omstandigheden van de afgelopen weken waren ideaal voor de ontwikkeling van algen en daarmee de aanmaak van deze natuurlijke stof: warmte, voedingsstoffen, veel zonlicht en weinig waterafvoer met stilstaand water.  

Onderzoek heeft aangetoond dat de bestaande zuivering deze natuurlijke stof afdoende uit het Maaswater verwijdert. Dit komt enerzijds door toepassing van de zuiveringsstappen in het waterproductiebedrijf Heel en anderzijds als gevolg van natuurlijke afbraak, vermenging met grondwater en bodempassage.

Onderzoeksinstituut KWR heeft inmiddels bevestigd dat we, op basis van alle tot nu toe beschikbare informatie, ervan uit kunnen gaan dat de natuurlijke stof geen risico’s voor de gezondheid oplevert. Momenteel is WML in overleg met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder op de drinkwatervoorziening, over het weer terugschakelen naar de reguliere situatie.

WML ving de innamestop van Maaswater op door vanaf 12 juli tijdelijk over te stappen op een diepe grondwaterwinning en opschaling van pompstations in de omgeving van Heel. Hierdoor kregen klanten in delen van Midden- en Noord-Limburg tijdelijk harder water. Klanten werden per e-mail en sms geïnformeerd. Zodra de hardheid van het drinkwater weer afneemt en stabiel blijft op het gebruikelijke niveau, informeert WML haar klanten in het betreffende gebied opnieuw.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.