Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Pfas verontreiniging nabij Schinveldse bossen: drinkwater veilig

De Duitse gemeenschappen Stahe en Niederbusch (grenzend aan Schinveld) en de Nederlandse gemeente Beekdaelen adviseert bewoners om voorlopig geen grondwater op te pompen en te gebruiken vanwege een verontreiniging met pfas. WML gebruikt grondwater diep onder de Schinveldse bossen om er lokaal drinkwater van te maken.

Het drinkwater wordt echter gemaakt van heel oud en goed beschermd grondwater dat zich in een watervoerend pakket diep (circa 100 meter) onder de grond bevindt. Dit is ander grondwater dan het ondiepe grondwater (2,5 tot 5 meter diep) waar de onlangs afgekondigde maatregelen door de Duitse en Nederlandse overheden op van toepassing zijn verklaard. Het diepe grondwater wordt beschermd door een moeilijk doordringbare kleilaag die zich boven het diepe watervoerende pakket bevindt en er worden geen verhoogde concentraties pfas in dit water aangetroffen. Wel start WML dit jaar een onderzoek naar wat de pfas-verontreiniging voor de middellange en lange termijn voor het diepe grondwater eventueel zou kunnen betekenen.

WML controleert voortdurend de kwaliteit van grondwater alvorens er drinkwater van gemaakt wordt. Dat gebeurt niet alleen in Schinveld, maar op alle locaties waar WML grondwater oppompt of inneemt vanuit de Maas. Ook het drinkwater wordt continue gecontroleerd volgens een wettelijk meetprogramma. Het drinkwater dat WML levert, voldoet aan alle eisen en normen die de Nederlandse Drinkwaterwet daaraan stelt. Ook het drinkwater dat in Schinveld wordt gemaakt.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiƫle waterzaken regelen.