Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 43 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Korter douchen? Waarom niet meer drinkwater maken?

Om te douchen, het toilet door te spoelen of onze tanden te poetsen gebruiken we gemiddeld 128 liter drinkwater per persoon per dag. Al bijna 100 jaar zorgt Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) dat er iedere dag, op elk moment, voldoende drinkwater uit de kraan komt. En toch roept WML Limburgers op om bewuster om te gaan met drinkwater, bijvoorbeeld via de campagne ‘Rustig aan met de kraan’. Maar waarom kan WML niet gewoon meer water uit de Maas halen of uit de grond oppompen om daar drinkwater van te maken?

WML maakt voor de productie van drinkwater voor het grootste deel gebruik van grondwaterbronnen. Echter, dit grondwater wordt ook gebruikt door de landbouw, industrie én de natuur. De overheid zorgt ervoor dat al deze belangen goed tegen elkaar worden afgewogen. Dat doet ze door vergunningen uit te geven, onder andere aan WML. Die vergunningen bepalen hoeveel grondwater WML jaarlijks mag oppompen.

Grondwaterpeil onder druk

Zorgvuldig omgaan met waterbronnen is belangrijk omdat grondwater niet eindeloos beschikbaar is. Dat klinkt misschien gek, want de afgelopen tijd zijn er grote hoeveelheden regen gevallen. En ook in 2023 hadden we een zeer wisselvallige zomer. Toch hebben we ook in Limburg te maken met verdroging van natuur. Dat komt door lange periodes zonder regen in het verleden. En om overstromingen te voorkomen, hebben we ons landschap voorheen zo ingericht dat regenwater snel afgevoerd wordt. Via het riool naar beken, rivieren en vervolgens naar zee. Tot slot, hebben we een hoeveelheid water nodig voor drinkwater, landbouw en industrie.

Als gevolg van klimaatverandering houdt WML er rekening mee dat het aanvullen van het grondwater steeds langzamer gaat. Dit proces wordt versterkt door een toename van verstening in onze leefomgeving, ook in tuinen. Het regenwater wordt daardoor versneld afgevoerd en krijgt steeds minder de kans om in de bodem te worden opgenomen.

Hierdoor ziet WML de kans op waterschaarste toenemen. En dan kunnen de belangen van de verschillende gebruikers gaan botsen. WML vindt het erg belangrijk dat het watersysteem in evenwicht blijft. Daarom wil WML niet meer water oppompen dan er op natuurlijke manier wordt aangevuld. Om zo te voorkomen dat er onherstelbare schade aan de natuur wordt veroorzaakt, met vergaande gevolgen voor toekomstige generaties.

WML onderzoekt steeds nieuwe mogelijkheden om op een duurzame manier drinkwater te blijven produceren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar nieuwe technieken om het productieproces nog efficiënter te maken. Maar zomaar meer grondwater oppompen en drinkwater maken is dus niet mogelijk. Niet in de laatste plaats omdat ook pompstations en het leidingnetwerk van WML niet van vandaag op morgen zijn uitgebreid om dat extra water te transporteren.

Bewust omgaan met drinkwater

Om al deze redenen vraagt WML dus ook haar klanten om bewuster om te gaan met drinkwater. Alleen samen kunnen we zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater, nu en in de toekomst.

Bij zakelijke klanten worden waterscans uitgevoerd en met slimmer meters kijken ze naar mogelijke waterbesparingen. Ook thuis kunnen Limburgers een steentje bijdragen aan een duurzamer gebruik van drinkwater. Hoe? Op www.rustigaanmetdekraan.wml.nl staan inzichten en handige tips die kunnen helpen om in en rond het huis bewuster en minder drinkwater te gebruiken.

Reacties (7)

Marcel le Febre | 27-06-2024
Ik las het bericht over meer drinkwater maken… wat ik thuis in het klein doe kan de WML wellicht in het groot gaan doen. Het is zomers enorm vochtig ik huis, zelfs met alle ramen en deuren open. Om dat vocht weg te werken heb ik 4 lucht drogers in mijn woning. Deze halen per 24 uur gezamenlijk zo’n 20 liter water uit de lucht en dat water gaat of wel door het toilet ofwel naar de planten. Deze lucht drogers verbruiken 450watt/h per stuk. De energie daarvoor wordt opgewekt door zonnepanelen. Als het mogelijk zou zijn voor WML om bijvoorbeeld een koeltoren als ontvochtiger in te zetten en de benodigde stroom daarvoor direct met een zonnewende op te wekken, kan ik me voorstellen dat daar, zeer rendabel, water uit gewonnen wordt dat na behandeling voor drinkwater door kan gaan. Wellicht een idee voor de toekomst?
X | 28-06-2024
Als we hebben over waterverspilling… Vanwege aanleggen van nieuwe waterleidingen heeft er maanden lang continu water weggestroomd in riolering. Kan hier geen oplossing voor bedacht worden?
Maurice | 28-06-2024
Met 400- tot 550.000 migranten die per jaar welkom geheten worden krijgen we binnenkort niet alleen een tekort aan drinkwater, maar ook aan energie, gas, geld, voedsel......Bovendien slibt ook nog eens ons wegennet steeds meer dicht! Optelsommetje.
Marua | 30-06-2024
Maurice, je overdrijft enorm, er komen lang niet zoveel migranten als jij zegt. Volgens het CBS in 2023 137.366 personen. En die hebben er totaal geen schuld aan dat wij hier zelf het grondwaterbeheer hebben zitten verwaarlozen.
Annette Reubsaet | 30-06-2024
Waarom zoveel gezuiverd drinkwater gebruiken via de kraan. Flessen drinkwater geeft meer bewust beheersing wat je drinkt. Dan hoeft het kraanwater niet zodanig gezuiverd worden waarmee we poetsen of koelen. Enz. Wees bewust wat alles uitgezuiverd moet worden, wat het giftige grondwater betekent voor de natuur, voor ons mensen.
Erik | 30-06-2024
Waarom niet beginnen bij de bedrijven en datacenters. Die verbruiken het meeste drinkwater. Dan kunnen jullie stoppen bij het probleem bij de burger te leggen.
Bryan | 30-06-2024
Een bericht om te vertellen dat binnenkort alles weer duurder wordt. Mensen zijn ook qua energie zuiniger gaan leven, dus ik geloof dit verhaal niet zo.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.