Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 75 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Het Gerechtshof Den Bosch heeft arrest gewezen in het hoger beroep dat een oud-rentmeester van WML had ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Roermond in de zaak tussen hem en WML. Centraal daarbij staat de verkoop in 2008 van 21 percelen en gebouwen door de toenmalige rentmeester namens WML. WML heeft altijd op het standpunt gestaan dat ze bij die transacties financieel ernstig is benadeeld.

WML is teleurgesteld over het arrest van het Gerechtshof dat stelt dat WML niet heeft kunnen bewijzen dat bij het handelen door de oud-werknemer sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Eerdere rechterlijke uitspraken bevestigden dat WML gedupeerd was door het handelen van de oud-rentmeester. Na nadere bestudering van de beargumentering van het arrest van het Gerechtshof, zal WML een besluit nemen over vervolgstappen.

WML is blij dat ze dankzij een eerder vonnis van de Rechtbank Roermond, een paar jaar geleden weer de beschikking kreeg over de percelen waar het allemaal om draaide. De verkoop van 11 van de 21 percelen sindsdien, heeft zo’n € 950.000 meer opgeleverd dan de verkoop van de 21 percelen in totaal in 2008. Per saldo betekent dat op dit moment overigens geen financiële ‘winst’. Met alle juridische kosten is in totaal een vergelijkbaar bedrag gemoeid.

WML heeft altijd op het standpunt gestaan dat ze het aan zichzelf en aan de klanten verplicht is om de procedures goed af te ronden en de geleden schade te verhalen. Tegelijk is er ook WML veel aan gelegen dat er snel een eind komt aan de jarenlange procedures.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.