Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 57 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Recreatie én natuur én waterwinning in Smalste stukje Nederland

In Nederland is het vaak puzzelen met ruimte: elke vierkante meter wordt benut en heeft vaak meerdere functies. Dat is ook het geval in Het Smalste stukje Nederland. Hier in de gemeente Echt-Susteren, waar het land slechts 4,8 km breed is, komen natuur, recreatie én waterwinning samen. De gemeente Echt-Susteren, Vereniging Natuurmonumenten en drinkwaterbedrijf WML slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat die belangen komende jaren nog beter gecombineerd worden.  

De drie partijen ondertekenen daartoe vandaag een samenwerkingsovereenkomst. De naam van de overeenkomst - Landschapsschakels Susteren - dekt de lading. Door een net wat andere inrichting worden betere verbindingen gerealiseerd van bosgebieden, waar de natuur én recreanten van profiteren. Om de functie als belangrijk brongebied voor het Limburgse drinkwater te behouden wordt daarnaast in nieuwe natuurpercelen extra ruimte voor waterwinning gemaakt. Waterwinning en natuur zijn natuurlijke bondgenoten. Enerzijds helpt de natuur via filtering bij het maken van  schoon drinkwater en anderzijds zijn planten en dieren gebaat bij schoon water.

De samenwerking sluit prima aan bij het bredere samenwerkingsverband ‘Platteland In Ontwikkeling Swentibold’ in dezelfde regio. Op initiatief van de provincie werkt daarin een aantal partijen samen aan een goed evenwicht tussen verschillende functies, van landbouw en industrie tot natuur en recreatie.

In Landschapsschakels Susteren krijgt de samenwerking tussen de gemeente Echt-Susteren, Natuurmonumenten en WML vorm in concrete projecten, waaronder:

  • Het aanleggen van een recreatieve oost-west verbinding:
  • realiseren van nieuwe natuur waardoor een versterking van verbindingen tussen bestaande natuur ontstaat; 
  • verduurzaming van de waterwinning;
  • verbetering van het waterbeheer in het gebied;
  • natuurbeheer die de bestaande drinkwaterwinning ten goede komt.

Komende maanden wordt een totaalplan ontwikkeld, waarmee onder meer ook duidelijkheid komt over de kosten.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.