Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 57 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Schoonmaakwerkzaamheden waterleidingnet omgeving Roosteren

Als gevolg van de wateroverlast en overstromingen in de afgelopen periode is één van onze drinkwaterproductielocaties nog buiten bedrijf. Op dit moment worden de waterleidingen rondom de productielocatie in Roosteren grondig en langdurig schoongespoeld (spuien).

Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen garanderen zodra de productie weer wordt opgestart. Het spuiwater vloeit af in de uiterwaarden van het nabij gelegen natuurgebied. Deze werkzaamheden leiden niet tot leverings- of drukproblemen, de productiecapaciteit wordt momenteel opgevangen vanuit de andere productielocaties van WML. 

Vanwege de tijdelijk noodzakelijke spuiactiviteiten en omleidingen t.b.v. de waterlevering, kan gedurende korte tijd verkleuring van het drinkwater optreden in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. De kwaliteit van het water is gewoon geschikt voor consumptie en hoeft niet vooraf gekookt te worden. Let in geval van verkleuring van het water wel op met witte was!

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.