Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 55 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Werken aan groot waterbekken Midden-Limburg

De Lange Vlieter, de 'drinkwaterplas' tussen de Napoleonsweg, Beegden en Heel, krijgt komende maanden een flinke onderhoudsbeurt. Dat zorgt ervoor dat de plas ook in de toekomst goed dienst kan doen als voorraadbekken voor de drinkwaterproductie door WML. Overlast wordt tijdens het werk zoveel mogelijk voorkomen, maar zichtbaar is het natuurlijk wél.

Vanaf deze week wordt het werkterrein in de buurt van de Daalzichtdam door de aannemer ingericht. Van daaruit vinden komende maanden de werkzaamheden plaats. Als eerste is het kleinere analysebekken in de plas aan de beurt. De plaatsing van een zogenoemde flocculator in dat analysebekken zorgt in de toekomst voor een eerste zuivering van het water.

Natuur en kosten
Later in het jaar, volgens planning in september en oktober, wordt de grote scheidingswand tussen het analysebekken en het hoofdbekken vervangen. Daarna (eind 2018) worden de oevers van De Lange Vlieter schoongemaakt. In de toekomst is zo'n schoonmaakbeurt niet meer nodig, dankzij de zuivering in het  analysebekken. Zo wordt de waardevolle natuur rond de oevers minder verstoord én worden terugkerende kosten bespaard.

Wandelpaden
De werkzaamheden zorgen komende maanden voor meer (verkeers)drukte bij De Lange Vlieter. Overlast wordt zoveel mogelijk voorkomen, maar voorbijgangers en wandelaars zal het werk natuurlijk niet ontgaan. De bestaande wandelpaden blijven vrijwel allemaal gewoon open. Als een pad vanwege de werkzaamheden tijdelijk niet te gebruiken is, dan wordt dat ter plekke duidelijk aangegeven.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen voor ons heeft, en zeker als u toch overlast ondervindt van de werkzaamheden, neemt u dan contact op onze klantenservice: 043- 3090909.

Achtergrondinfo 
Waterbekken De Lange Vlieter bestaat eigenlijk uit twee delen: een scheidingswand verdeelt de plas in een klein analysebekken (ca. 8 hectare) en het ‘hoofdbekken’ van ruim 120 hectare. Het water dat WML vanuit
het Lateraalkanaal naar de Lange Vlieter pompt, komt eerst in het analysebekken. Het is één van de vele plekken waar WML de waterkwaliteit controleert en waar in de toekomst een eerste zuivering plaatsvindt. Als het water van voldoende kwaliteit is, stroomt het door naar het hoofdbekken. Gemiddeld verblijft het water daar zo’n 1 à 2 jaar, voordat het (via een natuurlijk zand- en grindpakket) wordt opgepompt om verder gezuiverd en bereid te worden tot drinkwater.

 

Reacties (4)

E. Loeffen | 13-05-2018
Goede middag Ben op het werk gaan kijken omdat ik het zeer interessant vind en dat wij daar gebaggerd hebben Op +-25meter. maar zolang zijn de damwandplaten niet maar ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. graag wil ik hier wat meer informatie over willen horen Met voor baat Dank
Loek Stroeken | 27-12-2018
Geachte heer/mevrouw Ik loop bijna dagelijks langs de lange vlieter en heb afgelopen jaar de werkzaamheden gevolgd met veel plezier en nieuwsgierigheid. Ik ben een techneut en ben ook wel nieuwsgierig. Zo heb ik geconstateerd dat de grote buis die het grootte bassin afsluit nog niet helemaal is gesloten. Bij het hoofdgebouw is nog een opening en ik zie niet zo snel waar uit de buis kan aansluiten zodat de laatste opening dicht is. Mijn vraag is nu mijn aanname juist is dat de grootte buis nog de opening gaat sluiten tevens met de achtergrond dat de buis nu geen rechte lijn vormt omdat hij in de huidige situatie te lang is. Natuurlijk respecteer ik u indien u van mening bent dat dit mij niets aangaat, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. m.vr.gr. Loek Stroeken
Rob UITTENBOGAARD | 24-08-2020
In geval van kans op blauwalgen overlast kan ik u adviseren in het toepassen van bellenpluimen. Heeft u interesse voor een gesprek? Mvgr Dr.Ir. Rob Uittenbogaard
Dre Reinders | 09-03-2022
Kan het zijn dat de laatste tijd het waterpeil in de lange vlieter in Beegden flink gezakt is, en zoja waardoor?

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.