Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Windturbines maken WML klimaatneutraal

Voor het oppompen en zuiveren van grond- en oppervlaktewater en het distribueren van drinkwater is flink wat elektrische energie nodig. Dat was voor WML enkele jaren geleden reden om te onderzoeken hoe er zelf energie kan worden opgewekt. WML is nu de trotse eigenaar van twee windturbines én mag zich klimaatneutraal noemen.

WML is verantwoordelijk voor de winning, productie en distributie van drinkwater in de hele provincie Limburg. Dat hele proces gebeurt zo duurzaam mogelijk. Om de impact die we hebben op het klimaat zo klein mogelijk te maken, wil WML klimaatneutraal opereren. Een belangrijke stap hierin was de verkenning van mogelijkheden om zelf energie op te wekken. In nauwe samenwerking met de directe omgeving is het drinkwaterbedrijf zo enkele jaren geleden gekomen tot het initiatief voor een windpark.

Groene stroom voor water

Samen met Coöperatie Zuidenwind bouwde WML dit jaar vier turbines in Ospeldijk. Twee turbines zijn in eigendom van Zuidenwind, en twee in eigendom van WML. De turbines draaien sinds afgelopen zomer en produceren zo’n 50 miljoen kWh per jaar. Met de windenergie van het park kan WML het drinkwater volledig met groene stroom klimaatneutraal oppompen, zuiveren en bij huishoudens en bedrijven afleveren. Het windpark wordt op zaterdag 2 oktober feestelijk geopend.

Directeur Joyce Nelissen: “We zijn uitermate trots op de stappen die we gezet hebben om het Limburgse drinkwater, met de klimaatuitdagingen waar we voor staan, klimaatneutraal bij de klant te krijgen. Als maatschappelijk bedrijf zijn we hierin samen met de energiecoöperatie, de omwonenden en alle andere betrokken partijen opgetrokken. Het was een mooie reis met een zeer waardevol resultaat, waarmee we de wereld een stukje schoner en duurzamer maken.”

Aandacht voor de omgeving

Bij de realisatie van het windpark zijn WML en Coöperatie Zuidenwind zorgvuldig te werk gegaan. Er is zo veel mogelijk rekening gehouden met alle betrokken partijen, onder meer door voortdurend in nauw en goed overleg samen te werken. Het was een bewuste keuze van WML om samen te werken met een lokale energiecoöperatie, zodat er veel aandacht zou zijn en blijven voor de omgeving.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Het windpark betekende een flinke stap in de transitie naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering, waar WML sinds 2015 op inzet. WML investeerde eerder onder andere in zonne-energie, keek kritisch naar het energieverbruik van de gebouwen en de uitstoot van het wagenpark. Ook is CO2-beprijzing ingevoerd, waarmee in investeringsplannen rekening gehouden wordt met de maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot. WML is er trots op dat de bedrijfsvoering met ingang van 2020 klimaatneutraal is conform de Climate Neutral Standard van Climate Neutral Group.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.