Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

WML onderneemt nu actie voor de watervraag van de toekomst

Uit onderzoek van het RIVM dat vandaag is verschenen, blijkt dat de drinkwaterbedrijven in Nederland zonder snelle actie van overheden niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Ook voor WML is het noodzakelijk om nu in actie te komen om aan de watervraag van de toekomst te kunnen voldoen.  

De vraag naar drinkwater 

In heel Nederland, zo ook in Limburg, neemt de vraag naar drinkwater de komende jaren toe door een groeiende bevolking, extra woningbouw en stijgende economie. Tegelijkertijd loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een steeds slechtere kwaliteit van drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Om aan de stijgende drinkwatervraag te kunnen voldoen in 2030 is er nu actie nodig, dat geldt ook voor WML.   

WML werkt samen aan de oplossingen van morgen 

Het onderzoek bevestigt dat er in Limburg geen acuut probleem is, maar mogelijk wel in 2030. WML onderneemt daarom nu actie om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan in de drinkwatervoorziening in 2030. WML werkt hiervoor nauw samen met de provincie, Waterschap, gemeentes en andere belanghebbenden in Limburg om tot oplossingen te komen voor onder andere de beschikbaarheid en benutbaarheid van bronnen. Zo verkennen we de mogelijkheden om nieuwe waterwinlocaties te realiseren dan wel bestaande locaties uit te breiden. En onderzoeken we welke kansen en mogelijkheden alternatieve bronnen hebben, zoals regenwater. Ook zet WML zich onverminderd in voor de bescherming van haar bronnen, om de kwaliteit van het water voor het maken van drinkwater te verbeteren. Oplossingen om, waar mogelijk, de eigen productiecapaciteit te optimaliseren en te vergroten, hebben daarnaast ook de aandacht. 

“In het rapport van RIVM staat dat er in Limburg mogelijk knelpunten ontstaan in 2030 als we nu geen actie ondernemen. 2030 lijkt misschien ver weg, maar voor ons voelt dat als morgen. Want om ervoor te zorgen dat er voldoende drinkwater is in 2030, moeten we nú alle mogelijkheden onderzoeken en investeren in oplossingen. – aldus Joyce Nelissen, directeur WML. 

Ook de vraag naar drinkwater heeft de aandacht van WML. Voor het verminderen van de vraag naar drinkwater is het bedrijf bezig met een aantal initiatieven. Zo wordt er binnenkort een vernieuwde campagne gestart “Rustig aan met de kraan”, waarbij bewustwording rondom drinkwatergebruik met name gedurende de lente en zomer centraal staat. Ook bij zakelijke klanten wordt gekeken om de vraag naar drinkwater te verminderen, door onder andere de inzet van waterscans die laten zien of er water bespaard kan worden.   

Reacties (2)

Hans van der Plas | 05-04-2023
Regenwater recuperatie kan leiden tot grote besparingen, wel tot 40-50 %, dat is volgens ons de oplossing voor de komende jaren. Grote tanks op locatie in b.v. woonwijken in combinatie met grijs water circuit voor toilet, wasmachine (zachter water) en overig gebruik (planten etc)
Eric van der Blom | 05-04-2023
Techniek Nederland heeft op haar website een document staan met allerlei mogelijkheden om water en energie te besparen bij de leidingwaterinstallatie.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.