Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 76 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Loden leidingen in huis? Laat ze vervangen!

In oude huizen kunnen de binnenleidingen nog van lood zijn en dat is schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet volgens de Gezondheidsraad meer gedaan worden om de leidingen te verwijderen. Als het niet anders kan, moeten sommige mensen overstappen op water uit flessen, adviseert de raad. Naar schatting gaat het om zo'n 3% van de huizen in Nederland.

Het advies van de Gezondheidsraad concentreert zich op loden binnenleidingen, maar ook op nieuwbouw en nieuwe kranen, die tijdelijk lood kunnen bevatten. Binnenleidingen zijn primair de verantwoordelijkheid voor de huiseigenaar. WML heeft jaren geleden de leidingen buiten de huizen vervangen door andere leidingen. Maar de waterleidingen in het huis, binnenwaterleidingen dus, kunnen in oudere huizen nog deels van lood zijn.

op de speciale infopagina staat meer informatie en leest en ziet u hoe u zelf kunt achterhalen of uw huis nog loden leidingen heeft.

Aandacht voor loden leidingen 
De drinkwaterbedrijven vinden het goed dat er aandacht is voor het lokale effect van loden leidingen op de kwaliteit van kraanwater binnenshuis en pleiten voor sanering van de resterende loden binnen-installaties. Drinkwaterbedrijven in Nederland leveren drinkwater van hoge kwaliteit en betreuren het wanneer de kwaliteit in de laatste meters leiding binnenshuis negatief wordt beïnvloed (door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud van eigenaren van panden).

Eigenaren zelf verantwoordelijk
De drinkwaterinstallatie van een huis hoort bij het huis: de eigenaar is  zelf verantwoordelijk is voor alle leidingen en apparatuur achter de watermeter. In een huis van voor 1960 is het dus belangrijk te weten of loden leidingen zijn vervangen door ander materiaal. Bij nieuwe leidingen en kranen is het van belang om deze de eerste maanden goed door te spoelen, drinkwaterbedrijven geven hier concrete adviezen over, die aansluiten bij de nieuwste aanbevelingen van de Gezondheidsraad.

Lood is verwijderd uit distributienet van drinkwaterbedrijven
Drinkwaterbedrijven hebben tussen 1995 en begin van deze eeuw nagenoeg alle loden leidingen verwijderd uit hun distributienet. Wanneer bij werkzaamheden onverhoopt toch nog een stukje loden leiding wordt aangetroffen, vervangen zij die door leidingen van een ander materiaal. Komen medewerkers van drinkwaterbedrijven bij werkzaamheden in huis loden leidingen tegen, dan adviseren zij klanten om die te laten vervangen.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.