Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 46 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

BAG

De overheid heeft de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingevoerd. In de BAG staan alle adressen en gebouwen van Nederland. De gemeentes vullen de gegevens aan. De basisregistratie kent administratieve en geografische informatie van adressen en gebouwen bijvoorbeeld adres, oppervlak en het bouwjaar. Alle organisaties met een publieke taak zijn verplicht tot afname van de gegevens uit de BAG en hebben een terugmeldplicht als zij eventuele fouten constateren. BAG wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals het heffen van belasting.

Toepassen BAG binnen WML

Op basis van de BAG berekent WML de wooneenheden per verblijfsobject. WML vindt het belangrijk dat iedere klant op dezelfde manier wordt behandeld. Voor de bepaling van verblijfsobjecten, ligplaatsen en/of standplaatsen maakt WML gebruik van de BAG. Dit kan betekenen dat u op basis van de BAG minder of meer vastrecht gaat betalen. De berekening wordt gebaseerd op de volgende onderdelen:

  • de aansluiting inclusief de watermeter;
  • alle verblijfsobjecten;
  • ligplaatsen/standplaatsen met structurele voorzieningen voor watergebruik.

Voorbeelden van structurele voorzieningen zijn onder andere:

  • keuken;
  • sanitaire voorzieningen (douche en toilet).

Toelichting wooneenheid

Een wooneenheid is een woonruimte (bestaande uit één of meerdere kamers) met eigen ingang en eigen sanitaire voorzieningen en keuken. In de BAG geregistreerd als een apart verblijfsobject.

Voorbeeld

U heeft een woning met een aansluiting inclusief een watermeter. Naast uw woning bevindt zich een aanbouw waarin u een kantoor heeft gerealiseerd met keuken en toilet. De BAG kenmerkt uw woning en aanbouw als 2 verblijfsobjecten. De aanbouw wordt voorzien van water via de aansluiting van de woning. Op basis van deze informatie berekent WML 2 wooneenheden aan u door, dit betreft de woning en de aanbouw.

BAG Viewer

Via de BAG Viewer is informatie uit het kadaster op te vragen.

BAG Viewer

Bezwaar
U kunt schriftelijk bezwaar maken. U stuurt uw bezwaar naar info@wml.nl met als onderwerp 'Bezwaar BAG'. Wij vragen u ook een kopie van uw aanslag BsGW mee te sturen.

Niet gevonden wat u zoekt of liever persoonlijk contact?

Contactmogelijkheden

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.