Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 51 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Hulp bij waterafsluiting

Uw drinkwater wordt afgesloten. Uitstel is nu niet meer mogelijk. Lees onderstaande informatie goed door. Neem contact op met WML als dat nodig is.

Medische verklaring

Wat als u geen kraanwater meer heeft? En er ontstaan bij u of een van uw huisgenoten ernstige gezondheidsrisico’s? Laat door een onafhankelijke arts een medische verklaring invullen en ondertekenen. Dit mag niet uw eigen huisarts zijn. Wij sluiten niet af na ontvangst van de volledige medische verklaring. Stuur het formulier binnen zeven dagen na ontvangst van de afsluitbrief terug. Uiteraard blijft u verantwoordelijk voor uw betalingen. Het formulier medische verklaring vindt u hieronder.

Medische verklaring

Hulp bij betalen

Wij wijzen u op de mogelijkheid voor schuldhulpverlening. Dit is een traject waarin u geholpen wordt met uw financiën en schulden. Wij bieden aan de hoogte van de schuld door te geven aan een schuldbemiddelaar. Deze begeleidt u bij uw financiële zaken. Ook uw adresgegevens en klantnummer geven wij dan door. Bent u al een overeenkomst tot schuldhulpverlening aangegaan, dan zien wij een kopie hiervan tegemoet. Het toestemmingsformulier schuldhulpverlening vindt u hieronder. 

Schuldhulpverlening

Bewaarmiddelen

Om u bij waterafsluiting tijdelijk te voorzien van water kunt u waterflessen aanvragen. Dit gaat om een kleine hoeveelheid water. Zo kunnen u en uw huisgenoten de eerste dagen doorkomen. De voorraad is bedoeld voor vier dagen drinkwater. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan binnen 7 dagen na ontvangst van de afsluitbrief het formulier bewaarmiddelen terug. Het formulier bewaarmiddelen vindt u hieronder.

Bewaarmiddelen

Minderjarig(e) kind(eren)

WML wilt voorkomen dat minderjarige kinderen geen gebruik kunnen maken van water. Als dit bekend is bij WML, dan wordt de wateraansluiting niet afgesloten. U blijft wel verantwoordelijk om openstaande facturen en kosten te betalen aan WML. Bij een waterafsluiting bent u zelf verantwoordelijk om door te geven als er minderjarige kinderen woonachtig zijn op een adres.

Niet gevonden wat u zoekt of liever persoonlijk contact?

Contactmogelijkheden

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.