Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 46 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Tarieven

►    Wat kost water?

Het tarief voor drinkwater in 2024 is € 0,98 per m3. WML probeert de waterkosten zo laag mogelijk te houden. Dit vinden we belangrijk vanuit onze sociaal maatschappelijke rol. Uw waterrekening bestaat uit meerdere componenten. 

Drinkwatertarief

►    Wat kosten de overige producten en diensten van WML?

WML heeft een breed dienstenpakket. In de tarievenregeling 2024 vindt u de prijzen van diverse producten en diensten.

WML Tarievenregeling 2024

►    Wat is vastrecht?

Naast de kosten voor waterverbruik betaalt u ook vastrecht. Dit is een vaste vergoeding per jaar voor de infrastructuur (onderhoud van het leidingnet, de aansluitleiding en watermeter) om het water bij u thuis te leveren.

►    Ik gebruik geen water. Betaal ik dan wel vastrecht?

Als een wateraansluiting aanwezig is in uw pand, dan betaalt u vastrecht ongeacht waterverbruik. Wij berekenen vastrecht bij zowel een bewoond of onbewoond pand.

►    Hoe berekent WML het aantal wooneenheden vastrecht?

Op basis van de BAG berekent WML de wooneenheden per verblijfsobject. WML vindt het belangrijk dat iedere klant op dezelfde manier wordt behandeld. Voor de bepaling van verblijfsobjecten, ligplaatsen en/of standplaatsen maakt WML gebruik van de BAG. Dit kan betekenen dat u op basis van de BAG minder of meer vastrecht gaat betalen. De berekening wordt gebaseerd op de volgende onderdelen:

  • de aansluiting inclusief de watermeter;
  • alle verblijfsobjecten;
  • ligplaatsen/standplaatsen met structurele voorzieningen voor watergebruik.

►    Ik ben het niet eens met het aantal eenheden vastrecht. Wat kan ik doen?

Als u niet eens bent met het aantal eenheden vastrecht dat wij berekenen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Bent u het niet eens met de standpunt van WML? Dan kunt u de terecht bij de Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke instantie en behandelt klachten van particulieren tot een bedrag van € 5.000,-. De Geschillencommissie doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies.

►    In welke situaties past WML het aantal eenheden vastrecht aan?

Wij passen het vastrecht van het aantal eenheden aan in de volgende situaties:

  • Als op uw adres geen sprake is van structurele voorzieningen. Het kan zijn dat wij, voordat wij een aanpassing maken op het aantal eenheden vastrecht, een onderzoek te plaatse willen doen om uw situatie te bekijken.
  • Als uw adres niet meer bestaat in de BAG vanuit de gemeente.
  • Wanneer de ligplaats en / of standplaats niet in gebruik is. 

►    Waar kan ik de informatie over de registratie in de BAG opvragen?

Informatie opvragen kan via de BAG Viewer van het kadaster.

BAG Viewer

►    De gegevens (over mijn verblijfsobject, ligplaats of standplaats) in de BAG zijn onjuist. Wat kan ik doen?

Indien de gegevens onjuist zijn, dien dan een verzoek in bij de gemeente om de registratie in BAG aan te passen.

►    Zijn er uitspraken van rechters over het gebruik van BAG betreft de berekening van vastrecht?

In 2010 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het berekenen van vastrecht. Hieruit blijkt dat het is toegestaan om vastrecht te berekenen. 

Uitspraken

Niet gevonden wat u zoekt of liever persoonlijk contact?

Contactmogelijkheden

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.