Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 72 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Incassoprocedure

Het is belangrijk dat u op tijd betaalt. Als klanten niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, dan worden daar uiteindelijk alle klanten de dupe van. De kosten, zoals het produceren en transporteren van drinkwater, lopen namelijk gewoon door.

Tip: automatische incasso

De makkelijkste manier om te betalen is via een automatische incasso. U bent nooit te laat met betalen. Via mijnWML geeft u toestemming voor het automatisch afschrijven van uw termijnbedragen en afrekeningen. Heeft u nog geen account? Registreert u zich dan eerst.

Wat gebeurt er als u te laat betaalt?

Stel dat u te laat bent met betalen, dan verloopt het incassoproces via een aantal stappen.

Stap 1
Betaalt u uw factuur niet binnen de gestelde termijn?
U ontvangt dan binnen twee weken een herinnering. Betaalt u deze herinnering meteen, dan is er verder niets aan de hand. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Stap 2
Betaalt u de herinnering niet binnen de gestelde termijn?
U ontvangt dan een laatste herinnering. Bij deze laatste herinnering hebben wij recht op € 40,- incassokosten. Wij brengen in eerste instantie slechts € 15,- in rekening.

Betaalt u de laatste herinnering binnen zeven werkdagen?
Dan brengen wij de resterende € 25,- incassokosten niet in rekening.

Stap 3
Betaalt u de laatste herinnering niet binnen de gestelde termijn?
Dan verhogen wij de factuur met de resterende € 25,- incassokosten. Het is mogelijk dat onze incasseerder bij u langskomt. U kunt dan alsnog tot betalen overgaan.

Via het wettelijke besluit en de wetgeving leest u meer over de wettelijke incassokosten.

Stap 4
Betaalt u niet naar aanleiding van onze afsluitbrief? 
Helaas zijn wij dan genoodzaakt de watertoevoer af te sluiten. Wanneer wij komen afsluiten, heeft u nog een laatste mogelijkheid de afsluiting te voorkomen, door het totale openstaande bedrag inclusief € 79,13 voorrijkosten te pinnen bij onze incasseerder. Let op: wij accepteren alleen pin. Contant betalen is niet mogelijk.

Als wij uw watertoevoer afsluiten, berekenen wij hier extra kosten voor:

  • verwijderen meter of dichtdraaien dienstkraan: € 250,-
  • opgraven en dichtzetten waterleiding: € 570,-

Wij sluiten weer aan als alle openstaande bedragen inclusief kosten zijn ontvangen.

Via de regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater leest u meer over de regels met betrekking tot het afsluiten van drinkwater.

Medische verklaring

Wat als u geen kraanwater meer heeft? En er ontstaan bij u of een van uw huisgenoten ernstige gezondheidsrisico’s? Laat door een onafhankelijke arts een medische verklaring invullen en ondertekenen. Dit mag niet uw eigen huisarts zijn. Wij sluiten niet af na ontvangst van de volledige medische verklaring. Stuur het formulier binnen zeven dagen na ontvangst van de afsluitbrief terug. Uiteraard blijft u verantwoordelijk voor uw betalingen. Het formulier medische verklaring vindt u hier.

Hulp bij betalen

Wij wijzen u op de mogelijkheid voor schuldhulpverlening. Dit is een traject waarin u geholpen wordt met uw financiën en schulden. Wij bieden aan de hoogte van de schuld door te geven aan een schuldbemiddelaar. Deze begeleidt u bij uw financiële zaken. Ook uw adresgegevens en klantnummer geven wij dan door. Bent u al een overeenkomst tot schuldhulpverlening aangegaan, dan zien wij een kopie hiervan tegemoet. Het toestemmingsformulier schuldhulpverlening vindt u hier.

Bewaarmiddelen

Om u bij waterafsluiting tijdelijk te voorzien van water kunt u waterflessen aanvragen. Dit gaat om een kleine hoeveelheid water. Zo kunnen u en uw huisgenoten de eerste dagen doorkomen. De voorraad is bedoeld voor vier dagen drinkwater. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan binnen zeven dagen na ontvangst van de afsluitbrief het formulier bewaarmiddelen terug. Het formulier bewaarmiddelen vindt u hier.

Niet gevonden wat u zocht of liever persoonlijk contact?

Contactmogelijkheden

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.