Watermeter

De watermeter registreert hoeveel water u gebruikt. Een standaard volumewatermeter heeft vaak een metalen of plastic sluitklepje. Elke watermeter heeft een uniek nummer. Dit watermeternummer staat gegraveerd in de koperen omranding.
We geven u een toelichting op de componenten van een volumewatermeter.  

 

Waar staan de letters voor?
A
De cijfers laten zien hoeveel kubieke meter water u verbruikt heeft. Een kubieke meter is 1.000 liter water.
B Het radertje draait als ergens in huis water wordt gebruikt.

De tellers geven precies aan hoeveel liter water gebruikt is:
C geeft de deciliters aan (= 0,1 liter)
D geeft de liters aan (= 1 liter)
E geeft de decaliters aan (= 10 liter)
F geeft de hectoliters aan (= 100 liter)  

Een betrouwbare watermeter
Om zeker te weten dat de watermeter altijd de juiste stand aangeeft, plaatst WML om de 8 à 10 jaar een nieuwe watermeter.